دختری که رشد پاهایش متوقف نمیشود +تصاویر

 متوقف نشدن رشد پا

در حالیکه جنبش و جست و خیز از ویژگی های اصلی کودکان  است ، این کارهای ساده برای این دختر بچه چینی سه ساله به یک رویا تبدیل شده است چون هر قدمی که بر میدارد درد فراوانی میکشد.

یک نوع بیماری ناشناخته باعث شده که رشد پاهای این دختر متوقف نشود و با سرعتی بیشتر از رشد خودش رشد کنند. خانوادها و در حال جمع آوری پول برای تامین مخارج درمانی او هستند.

دختر بچه ای با پاهای گنده

رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده
رشد پا,متوقف نشدن رشد پا,دختری با پاهای بزرگ,دختر پا گنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: