این تبلیغاته؛ تکه ای از جان است!

 • تبلیغات خرید و فروش کلیه که از سال ها قبل در قالب شماره نویسی بر روی دیوار و در خیابان های اطراف انجمن حمایت از بیماران کلیوی رواج دارد با وجود ممنوعیت ها همچنان ادامه دارد.

  بر دیوارهای خیابانی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن قرار دارد، جدولی کشیده شده است که در آن ستون‌هایی برای یادداشت اسامی و شماره تماس افراد متقاضی فروش کلیه وجود دارد.

  عناوین این جدول شامل اطلاعات نام خانوادگی، گروه خونی و شماره تماس افراد متقاضی در محل خیابان فرهنگ حسینی ترسیم شده است.
  این خیابان محل تردد بسیاری از بیماران نیازمند پیوند کلیه است که به انجمن واقع در آن مراجعه می‌کنند، به همین دلیل از سال ها قبل دیوارهای این خیابان به محلی برای نوشتن آگهی های اهداکنندگان کلیه تبدیل شده است.
  گفته می شود بیشترین اهداکنندگان کلیه در کشور را افراد ۲۵ تا ۲۶ ساله تشکیل می دهند که در قبال دریافت پول، اقدام به فروش کلیه خود به بیماران نیازمند می‌کنند؛ کلیه ها از ۸ تا ۵۰ میلیون به فروش می‌رسد.

  1411882957132_borna ghasemi-21

  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  آگهی‌ های خرید و فروش کلیه
  درماندگی آنجای خط زندگیست که نه راهی به پیش می‌ماند و نه راهی به پس. آنجا که گوشه‌ای از جان را کف دست بگیری و به حراج بگذاری، تا فقط ادامه دهی خطی که معلوم نیست به کجا می‌رسد. آنجایی که فروش تکه‌ای از جان آگهی شود بر در و دیوار کوچه و خیابان. درماندگی آنجاست که تکه‌ای از جان را هر چه بیشتر بخرند٬ بفروشی. و روزی اگر از کنار دیواری گذشتی و دیدی نوشته: کلیه فروشی، بدان این آگهی تکه‌ای از جان کسی است، که درمانده بود…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: