میتینگ دختر و پسرها اینبار در پاساژ پروما مشهد +فیلم

عده ی از جوانان مشهدی با حضور در خیابانها و مراکز خرید باعث ترافیک سنگین در این شهر شدند.میتینگ دختر و پسرها اینبار در پاساژ  پمیتینگ دختر و پسرها اینبار در پاساژ  پروما مشهد +فیلمروما مشهد +فیلم
این متینگ روز گذشته برگزار شد.
  به علت ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک در اطراف پاساژ  پروما پلیس دخالت کرده و آنها را به سمت منزلشان هدایت کرد.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: