مردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر)

صدها مهاجر از سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه در تلاش برای ورود به خاک مقدونیه از یونان با نیروهای مرزبان منطقه درگیر شدند.
 
مجله مراحم:  پلیس مقدونیه برای متفرق کردن جمعیت مهاجران از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد. شماری از مهاجران و نیروهای امنیتی مقدونیه در درگیری روز جمعه مجروح شده اند.

یک روز قبل دولت مقدونیه برای مقابله با بحران ورود مهاجران وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. این گروه از مهاجران که در یونان هستند می‌خواهند با عبور از خاک مقدونیه خود را به کشورهای شمال اروپا برسانند.
در همین حال وزارت کشور مقدونیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به تعداد محدودی از مهاجرین با وضعیت جسمانی نا مناسب اجازه داده می شوند که وارد مرزهای مقدونیه شوند.
در این اطلاعیه نوشته شده که به مهاجرینی که از وضعیت مناسب جسمی برخوردار نیستند و به داخل مرزهای مقدونیه وارد شده اند به آنها در چارچوب امکانات کشور کمک می شود.
بنا به گزارش های رسانه های خبری بالکان، حداقل ده نفر از مهاجرینی که قصد داشتند از موانع ایجاد شده توسط پلیس مرزی مقدونیه در مرز عبوری با یونان بگذرند مجروح شدند و بسیاری از آنها نیز بر اثر هجوم برای ورود به درون مرزهای مقدونیه بیهوش شدند. گفته شده است که امدادگران پزشکی به پناهجویان مجروح و بیهوش خدمات درمانی دادند. عکس های رویترز در این رابطه را در زیر می بینید.
 
صبر کنید بارگذاری شوند
.
.
.
 
 

مردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحم
مردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحم
 
مردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحممردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحم(تصاویر) حمله پلیس مقدونیه به آوارگان سوریمردم آواره سوریه اینبار از پلیس یونان کتک خوردند (تصاویر), مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: