این زن یک متر از شوهرش کوتاهتر است! +تصاویر

مجله مراحم: جولیسون فرناندس دا سیلوا با قد ۲٫۳۳ متر به عنوان بلندقد ترین مرد برزیل و سومین مرد بلندقد جهان، اخیرا با خانم ایوم مدیروس،دختری با قد ۱٫۵۲ ازدواج کردند.

این زن یک متر از شوهرش کوتاهتر است! +تصاویراین زن یک متر از شوهرش کوتاهتر است! +تصاویراین زن یک متر از شوهرش کوتاهتر است! +تصاویراین زن یک متر از شوهرش کوتاهتر است! +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: