منظره ای شگفت انگیز از هزاران کرم شب تاب

تجمع کرم های شب تاب

کرم شب تاب (Firefly) از خانواده حشرات و زیرمجموعه سوسک ها می باشد. این دسته از حشرات سوسک های بالدار هستند. به این سوسک ها حشرات نوری نیز می گویند.

کرم های شب تاب زیبا

این حشرات با نور شفقی فسفری شان موجب جلب توجه جنس مخالف و یا صید برای شکار می شوند.

عکس های جالب از تجمع کرم های شب تاب

کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب

عکس های جالب از تجمع کرم های شب تاب

کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: