هزاران چراغ برای جشن کریسمس +تصاویر

تزئین جالب خانه برای کریسمس

هر ساله در کریسمس خیابان ها و خانه های زیادی در سراسر دنیا چراغانی مشوند تا این روز را جشن بگیرند. ولی کمتر کسی تمام خانه و اطراف خانه اش را چراغانی مکند.

صاحب این خانه با استفاده از حدود ۴۵۰ هزار چراغ رنگی سر تا سر خانه ، وسایل و مناظر اطراف خود را چراغانی کرده است و باعث جلب توجه رهگذران و توریست ها شده است.

چراغانی خانه برای کریسمس

خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن کریسمس, خانه چراغانی برای کریسمس
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی

چراغانی خانه برای کریسمس

خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی

چراغانی خانه برای کریسمس

خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی

چراغانی خانه برای کریسمس

خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی
خانه کریسمس,تزئین خانه برای کریسمس,جشن خانه چراغانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: