موضوع نقاشی: «رانندگی در یک روز بارانی»

مجله مراحم: من Francis McCrory هستم و شیشه جلو اتومبیل در باران را روی بوم نقاشی می کنم. من دوست دارم در روزهای بارانی دنیا را از لنز متفاوتی ببینم: شیشه جلوی اتومبیل! الگوها و انحرافات دلفریب قطرات باران روی شیشه، منظره را زیباتر و گاهی کاملا انتزاعی می کنند. و من این زیبایی را با رنگ روغن به روی بوم انتقال می دهم. این کار خلق یک تصویر بی احساس از واقعیت نیست بلکه پیدا کردن تعادلی ظریف بین چیزیست که هنرمند می بیند و احساس می کند.

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

نقاشی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: