موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین +تصاویر

مجله مراحم: موزه هنر های ۳بعدی در فیلیپین اجازه می دهد تا شما بخشی از این هنر سه بعدی باشید. اکثر موزه ها دوست ندارند بازدید کنندگان، از محیط موزه عکس بگیرند.اما این در مورد موزه هنر در جزیره مانیل، فیلیپین صادق نیست و در اینجا بازدید کنندگان را تشویق به تعامل با تکه های هنری و نقش بازی کردن به عنوان جزئی از خود اثر هنری می کنند.
 
بلیث کامبایا، دبیر این موزه،می گوید شعارموزه چنین است “نقاشی های هنری کامل نیستند اگر شما با آنها نباشید و با آنها عکس نگیرید.
 
 
3443212_690
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
 
۰موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: