نقاشی های سه بعدی کف دست (تصاویر)

نقاشی های سه بعدی کف دست و عکس های سه بعدی جالب و طراحی های ۳D زیبا و تصاویر سه بعدی با خطای دید جالب را ببینید.

نقاشی های سه بعدی کف دست

مجله مراحم: Iantha Naicker  هرروز ۳ تا ۴ ساعت از زمانش را صرف نقاشی کف دستش می کند. او عاشق تصویرسازی سه بعدی از هرچیزیست که تصور کنید. او برای این کار از رنگ اکریلیلک و خودکار ژلی سفید استفاده می کند که پس از عکاسی به راحتی شسته شود. تعدادی از آثار این هنرمند را مشاهده کنید.

لوکا لوک هنرمند تاتوئیست، آرایشگر هنرمندان و نخستین نقاش حرفه ای تصاویر سه بعدی روی دست در جهان است. او به دلیل تصاویر شگفت انگیزی که روی کف دست طراحی می کند شهرت جهانی پیدا کرده است و رسانه های کل دنیا درباره او و هنرش می گویند. تصاویری که آمده است نمونه هایی از جدیدترین آثار سه بعدی او روی کف دست است.
نقاشی های سه بعدی کف دست
نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست نقاشی های سه بعدی کف دست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: