تصاویر سنگ قبر آتنا اصلانی که ۴۰ روز بعد از مرگ وی نصب شد

تصاویر سنگ قبر آتنا اصلانی و تصاویر مزار آتنا اصلانی دختر بچه اهل پارس آباد را در ادامه مشاهده میکنید.

عکس های قبر آتنا اصلانی

ماجرای گمشدن و قتل آتنا اصلانی رو به سردی می رود و از تب و تاب افتاده است . رسیدگی به پرونده اسماعیل رنگرز قاتل آتنا اصلانی مرحله به مرحله پیش میرود .
پدر و مادر آتنا اصلانی بی صبرانه منتظر پایان کار رسیدگی به پرونده و اجرای حکم شیطان پارس آباد هستند .
سنگ مزار آتنا اصلانی نیز نصب شد و داغ دل پدر و مادرش هنوز تازه است .
نوشته روی سنگ قبر آتنا اصلانی واقعا دردناک است که به کدامین گناه این چنین نو گلان باید پرپر شوند و قربانی امیال شیطان صفتان و شهوت پرستان شوند.
در عکس منتشر شده از سنگ قبر آتنا اصلانی ، خواهر کوچکتر وی ، اسنا را در کنار سنگ مزار خواهرش مشاهده می شود که به دیدن خواهرش رفته و بوسه ای بر روی عکس آتنا می نشاند.
جمله به کدامین گناه نوشته روی سنگ مزار آتنا اصلانی می باشد .

همچنین ببینید: فیلم رقص آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی

تصاویر سنگ قبر آتنا اصلانی

تصاویر سنگ قبر آتنا اصلانی,مزار آتنا اصلانی

خانه ابدی آتنا اصلانی 

تصاویر سنگ قبر آتنا اصلانی بعد از ۴۰ روز از مرگ وی نصب شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: