عکس: بعد از ۴۰ روز سنگ قبر مرتضی پاشایی نصب شد

 بعد از ۴۰ روز سنگ قبر مرتضی پاشایی نصب شد

39932756714231796445 75285945656289135886

سنگ قبر مرتضی پاشایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: