برترین عکس های رویترز در هفته گذشته

مجله مراحم: عکس های این هفته خبرگزاری رویترز به موضوعات مختلفی از جمله جنگ یمن، مناسک حج، ادامه بحران مهاجران، اعتراضات به کودتا در بورکینافاسو و سفر پاپ به آمریکا اختصاص یافته است.

 

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847556.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847560.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847561.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847564.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847569.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847568.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847571.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847573.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847572.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847570.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847559.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847558.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847557.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847566.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1847565.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: