مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس (تصاویر)

مجله مراحم: مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس و تلاش ورزشکاران برای به دست آوردن پیراهن طلایی این مسابقات معتبر.

 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767593.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767597.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767595.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767594.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767598.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767590.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767584.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767585.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767607.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767609.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767600.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767601.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: