مسابقات طناب کشی قزوین (تصاویر)

مجله مراحم: پنجمین دوره مسابقات طناب کشی قزوین در شهر اقبالیه برگزار شد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: