سقوط جرثقیل و حبس شدن راننده در آسمان (تصاویر)

۱ سقوط تاور کرین و محبوسی راننده در ارتفاع ۲  ۳  ۴  ۵  ۶

 ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: