برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (تصاویر)

برج های داوود در واقع برج های ناتمامی در مرکز شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا هستند . در این برج های نیمه تمام بیش از ۳۰۰۰ نفر پناه گرفته اند که باعث شده یکی از بزرگترین و بلند ترین زاغه نشین های دنیا در این کشور ثروتمند و نفت خیز تشکیل گردد. ساخت این برج ها در سال ۱۹۹۰ توسط دیوید بریلمبورگ آغاز شد و در بحران مالی سال ۱۹۹۴ متوقف شد. در آن زمان دولت ونزوئلا کنترل این ساختمان ها را بدست گرفت و بدین ترتیب این برج ها هیچگاه به مرحله افتتاح نرسید. این برج ها فاقد برقکشی و لوله کشی آب هستند و هیچ آسانسوری هم در آن نصب نشده. این ساختمان توسط افراد بی خانمان و ضعیف اشغال شده است.​

:: صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند ::

 

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

برج های داوود ، بلند ترین زاغه نشین دنیا (24 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: