جشنواره بازی‌های سنتی بومیان در برزیل (تصاویر)

مجله مراحم: مردم بومی از کشورهای مختلف جهان در جشنواره بازی های ورزشی سنتی و غربی در برزیل شرکت کردند.

مجله مراحم

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

بازی های جهانی بومیان در برزیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: