آموزش پرتاب نارنجک به زنان ایرانی در دفاع مقدس +عکس

آموزش پرتاب نارنجک به زنان ایرانی در دفاع مقدس و عکس دیده
نشده از آموزش نطامی به بانوان در ۸ سال دفاع مقدس و تصاویر
جالب از جنگیدن زنان در جبهه هشت سال دفاع مقدس را مشاهده میکنید.

آموزش پرتاب نارنجک به زنان ایرانی در دفاع مقدس

در دوران دفاع مقدس بانوان نیز پا به پای مردان برای دفاع از خاک
کشورشان میجنگیدند زنان در کنار برادران خود از این مرز و بوم
دفاع کرده و هیپ واهمه ای کشته شدن نداشتند.

پایگاه های بسیج کشور در زمان جنگ به بانوان آموزش نظامی
میدادند در مواقع ضروری بتوانند از تکنیک های نظامی استفاده کنند.

در ادامه تصویری از اموزش نطامی به بانوان را مشاهده میکنید.

آموزش پرتاب نارنجک به زنان ایرانی در دفاع مقدس

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: