آموزش جوانان داوطلب برای جنگ با داعش (عکس)

نیروهای داوطلب نبرد با داعش در تکریت در پادگان گردان امام علی(ع) آخرین آموزش‌های نظامی را پیش از اعزام به صلاح‌الدین و شرکت در عملیات آزادسازی تکریت پشت سر می‌گذارند.

 
مجله مراحم:  از آغاز عملیات آزادسازی تکریت گردان‌های نظامی امام علی(ع) وابسته به آستان مقدس حرم امام علی(ع) با پشتیبنانی سایر نیروهای مردمی و ارتشی گام به گام داعش را از خاک استان صلاح الدین عقب می رانند.
 
مجله مراحم: در روزهای اخیر نیروهای نظامی تحت پوشش آستان علوی با حضور فعال خود در مناطق عملیاتی توانستند با استفاده از توپ و موشک‌های سبک نیروهای دشمن را شکست داده و بخش هایی از مناطق استان صلاح الدین را آزاد کنند. در همین حال آموزش دیگر نیروهای داوطلب نبرد با داعش در پادگان نظامی این گردان ادامه دارد و قرار است این رزمندگان در قالب نیروهای ویژه به سی هزار نیرویی که در عملیات آزادسازی تکریت حضور دارند بپیوندند.
 
 
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت
(تصاویر) آموزش داوطلبان از اعزام به تکریت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: