استقرار مسافران نوروزی در مدارس (تصاویر)

اسکان مسافران نورزی در مدارس استان مرکزی.

 

 

اسکان مسافران نورزی در مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله مراحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: