خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا

Joel Allen یک توسعه دهنده نرم افزار است که کار خود را در سال  ۲۰۰۶ کنار گذاشت و تصمیم گرفت بازنشسته شود. او برای دوران بازنشستگی حرفه نجاری را انتخاب کرد و در این کار به مهارتی بالا رسید و توانست این خانه درختی جالب را برای خود بسازد. این خانه تخم مرغی با تخته سه لا در  جنگل ویسلر کانادا توسط خود او ساخته شده است.

 

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

خانه درختی شبیه به تخم مرغ در جنگل های کانادا (11 عکس)

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: