درختان پوشیده از تار عنکبوت (تصاویر)

 عکس /درختان تار عنکبوتی

یکی از غیرمنتظره ترین اثرات جانبی سیل پاکستان، میلیون ها عنکبوت بود که از درخت ها بالا رفتند تا از سیل در امان بمانند. عنکبوت ها تارهای عظیمی روی درخت ها ساختند و آن ها را به پیله های شبح‌مانند تبدیل کردند. چنین پدیده ای هرگز قبلا دیده نشده بود.

 

درختان پوشیده از تار عنکبوت (تصاویر)

 
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی
درختان پوشیده از تار عنکبوت,درختان تار عنکبوتی

 درختان پوشیده از تار عنکبوت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: