حرکات نمایشی پرنده‌ها در آسمان انگلیس (تصاویر)

مجله مراحم: این تصاویر زیبا که در منطقه کومبریا در شمال غرب انگلیس گرفته شده، حرکات نمایشی سارها در آسمان را نشان می دهد. گفته می شود این حرکات سارها نوعی نمایش قدرت است و با هدف محافظت از گروه انجام می گیرد.

 

حرکات نمایشی پرنده‌ها در آسمان انگلیس (تصاویر)http://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885143.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885144.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885145.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885146.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885148.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885150.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885151.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885149.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/27/4/1885152.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: