لیموزین ترامپ را آتش زدند (تصاویر)

مخالفان ترامپ لیموزین او را به آتش کشیدند.

آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ
آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ
آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ
آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ
آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ
آتش زدن لیموزین ترامپ,لیموزین ترامپ,اتش زدن خودروی ترامپ

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: