روشن کردن شمع توسط مردم برای شهدای آتش نشان

تصاویر زیبا از ادای احترام مردم به شهدای آتش نشان

مردم سراسر کشور با حضور در ایستگاه های آتش نشانی شهرهای مختلف ایران به اهدای گل و روشن کردن شمع به شهدای آتش نشان در ساختمان پلاسکو ادای دین کردند.

 

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421705.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421707.jpg

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421713.jpg

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421772.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421768.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421718.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421778.jpg

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421794.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421816.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421813.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421809.jpg

ادای احترام مردم  به شهدای آتش نشان

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421803.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421782.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421781.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421780.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421764.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421787.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/20/4/57421763.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: