صف هاي شلوغ مردم در انتخابات ۹۶ (تصاویر)

صف هاي شلوغ مردم در انتخابات ۹۶ بي سابقه بوده است اين حضور گسترده در رسانه هاي جهان بازتاب زيادي داشته است.

صف هاي شلوغ مردم در انتخابات ۹۶

انتخابات رياست جمهوري شوراهاي شهر و روستا و همچنيني ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي ايران ساعت هشت صبح امروز به وقت محلي آغاز شد. راي گيري تا ساعت ۶ بعداز ظهر امروز ادامه مي‌يابد.
از شروع راي گيري حضور کم سابقه مردم براي شرکت در انتخابات چشم گير وبده است. در همين رابطه رييس ستاد انتخابات کشور نير اعلام کرد، حضور مردم در انتخابات افزايش چشمگيري نسبت به دوره‌هاي گذشته دارد. به گفته وي گزارش ها حاکي از اين است که حضور مردم در انتخابات نسبت به دوره هاي گذشته افزايش چشمگيري دارد.

 

صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96
صف هاي شلوغ مردم در انتخابات 96

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: