خواهران دوقلویی که مغزشان به هم چسبیده +تصاویر

دوقلویی که مغزشان به هم چسبیده

دوقلویی که مغزشان به هم چسبیده براساس گزارش رسانه های انگلستان، تاتیانا و کریستا هوگان خواهران دو قلوی ۷ ساله ای هستند که از استخوان کاسه سر به یکدیگر چسبیده اند و مغزشان به هم وصل است.

آن ها با چشم های خود به جهان نگاه می کنند و افکار مستقل و توانایی کنترل بر حرکت دست و پاهای خود را دارند و می توانند از احساسات و اندیشه های همدیگر نیز استفاده کنند، اما هرگز نمی توانند جدا شوند.

همچنین ببینید: جداسازی دو قلویی که از جمجمه به هم چسبیده بودند

مجله مراحم: هنگامی که به دنیا آمدند، پزشکان گفتند زنده نمی مانند، اما حالا آنها با هم قدم می زنند، می دوند و حرف زدن هم یاد گرفته اند. حالا، دوقلوها در کنار خانواده در استان کلمبیای کانادا زندگی می کنند. بسیار خوشبین هستند و دیگران را نیز خوشحال می کنند.

دوقلوی به هم چسبیده از ناحیه مغز

دوقلویی که مغزشان به هم چسبیده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: