جدال دو گرسنه بر سر یک گورخر+عکس

پلنگ گرسنه‌ای که پس از مدت ها تعقیب و حمله توانست یک گورخر را شکار کند وقتی آماده خوردن حیوان می شد با کفتار خالدار سمج و گرسنه‌ای مواجه شد که قصد داشت با او همسفره شود.

مجله مراحم:  پلنگ گرسنه پارک حیات وحش “ماسایی مارا” در کنیا پس از شکار این گورخر در تلاش بود تا حیوان را به جای امنی ببرد و بخورد اما جثه بزرگ شکار باعث شد تصمیم بگیرد همانجا مشغول خوردن شود.
در همین لحظات بود که سر و کله یک کفتار خالدار گرسنه که بوی شکار به مشامش خورده بود پیدا می‌شود و سعی می کند او هم از لاشه گورخر بی نصیب نماند. کفتار خالدار که گفته می شود از باهوشترین حیوانات گوشت خوار به حساب می آید گرچه بعضی مواقع با شکار حیوانات کوچکتر زندگی می کند اما عمده غذای خود را از لاشه حیواناتی که دیگران شکار کرده‌اند به دست می‌آورد.
“لورنت رینود” معلم فرانسوی و عکاس حیات وحش که شاهد این صحنه بوده و از آن عکس گرفته در ذیل عکس ها نوشته که دعوای این دو حیوان بر سر لاشه نزدیک به نیم ساعت طول کشیده و در طول این مدت پلنگ با نشان دادن دندان های خود سعی کرده کفتار را بترساند و از شکار دور کند.
با این حال کفتار هم با سماجت به غرش های پلنگ جواب می داده و حاضر به ترک صحنه نبوده است. در این مدت بوی شکار چند کفتار دیگر را نیز به محل می کشاند و پلنگ خسته برای مدتی حتی شکار را رها می کند. با این حال چیزی نمی گذرد که پلنگ باز می گردد و بقایای گورخر را از کفتارها پس می گیرد. در آخرین عکس این ماجرا کفتار دوباره نزدیک پلنگ شده و در حالی که هراسان به پلنگ نگاه می کند تکه های گوشت را از لاشه جدا می کند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: