هوای کره زمین شدیداً رو به گرماست (تصاویر)

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرمای طاقت فرسای هوا در تهران و اروپا

 

گرمای طاقت فرسای هوا در تهران و اروپا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: