امان از مردمان بی معرفت…

در آن شهری که مردانش عصا از کور میدزدند

من از خوش باوری آنجا محبت جستجو کردم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: