عکس دیده نشده از جنازه برادران دالتون‌

عکسی از جسد دالتون‌های واقعی

عکسی مربوط به سال ۱۸۹۲ میلادی از جسد برادران دالتون، غارتگران معروف بانک های آمریکا

گروه دالتون که با نام برادران دالتون نیز معروفند، خانواده‌ای شامل هم مردان قانون و هم یاغی در غرب وحشی آمریکا در خلال سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۲ بودند. تخصص آنها در زمینه غارت بانک و قطار بود. ایشان ابتدا با برادران یانگرز همکاری می‌کردند که گروهی به نام جیمز یانگر گنگ با رهبری جسی جیمز بود و بعداً از آنها جدا شدند. سه نفر از برادران دالتون به نامهای گرت متولد ۱۸۶۸ ، باب متولد ۱۸۶۹ و امت متولد ۱۸۷۱ بودند. برادر چهارم به نام ویلیام هم یاغی بود اما با گروه وایلد بانچ همکاری می‌کرد.
 

از چپ به راست: پاورز؛ باب دالتون؛ گرات دالتون، دیک برادول

 
عکس دالتون‌های واقعی, عکس برادران دالتون‌
عکس دالتون‌های واقعی, عکس برادران دالتون‌

عکس دیده نشده از جنازه برادران دالتون‌

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: