تصاویری دیده نشده از ملکه ایران

مجله مراحم: تصاویری می‌بینید از همسر محمدعلی شاه قاجار به نام «ملک جهان»، جهان و فرزندانش و در آخر محمدعلی شاه قاجار در کنار خانواده. محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۵ به سلطنت رسید و ۳سال بعد توسط مشروطه خواهان برکنارشد و از ایران رفت.

تصاویری از ملکه ایران و فرزندانش

تصاویری از ملکه ایران و فرزندانش

تصاویری از ملکه ایران و فرزندانش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: