قهرمان شنای آسیا بیکار است و دنبال کار میگردد +تصاویر

مجله مراحم: دارنده دو مدال طلا و نقره بازیهای آسیایی اینچئون در رشته شنا، اکنون در جسنجوی شغل مناسب است.
وحید کشتکار نماینده شنای ایران در بازیهای آسیایی اینچئون است که با شکستن رکورد بازی های آسیایی مدال طلای۴۰۰ متر کلاس اس ۱۳ را بر گردن آویخت.
او با ثبت رکورد پنج دقیقه ۶ ثانیه ضمن شکستن رکورد آسیا مدال طلای این رشتهرا به دست آورد. وی که دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و متاهل این روزها بی کار و در جستجوی شغل مناسب است.
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار
(تصاویر) رکوردار شنای ایران در جستجوی کار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: