تصاویر: باور کنید اینجا پاکستان است

مجله مراحم: مقاصد بکر گردشگری امروزه بسیار کمیاب هستند. پیدا کردن جایی که هنوز معروف نشده و مردم به آن هجوم نیاورده اند، لذتی وصف نکردنی دارد. با تشکر از جیسر عباس (Jaiser Abbas) ما این فرصت را داریم تا عکس های چنین مکانی را به تماشا بشینیم.

اینجا دره ی سکاردو (Skardu) یکی از پنج دره ی زیبای سکاردو مرکز منطقه ی بلتیستان(Baltistan) واقع در ارتفاع ۲۴۳۸ متری از سطح دریا بر روی رشته کوه کاراکروم(Karakorum) است. بلتیستان منطقه ای کوهستانی در تبت است. عکاس پاکستانی اهل چینیوت(Chiniot) گفت که او علاقه دارد تا با دوربینش رابطه ی انسان ها و محیط اطرافشان را در مکان های مختلف کشف کند. او با کشف سکاردو کار فوق العاده ای انجام داده است. با این دره آشنا شوید و ببینید که طبیعت قبل از اینکه آدم ها به آن هجوم بیاورند به چه شکل است.

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

 دره ی سکاردو, عکس های دره ی سکاردو, دره ی سکاردو کجاست؟, دره ی سکاردو در پاکستان, طبیعت پاکستان, جاهای دیدنی پاکستان, توریستی پاکستان, دیدنی های پاکستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: