رستوران خون آشام در ژاپن +تصاویر

چنانچه در شهر توکیو ژاپن زندگی کنید برای رفتن به رستوران انتخاب های زیادی دارید به گونه ای که هر بار در فضایی جدید غذا خواهید خورد . شهر توکیو در ژاپن بخاطر رستوران های تم دارش مشهور است. رستوران های این شهر دارای تم های مختلفی هستند. تعدادی از این رستوران ها را ملاحظه میکنید. یک رستوران شبیه زندان و رستوران دیگری شبیه به سرزمین عجایب و رستوران دیگری شبیه به خانه یک خون آشام می باشد.

http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/IDVS5z9gIP.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/mCfunbxdWN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/OePsbsgFQa.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/TDkwfxM75T.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/zFJQWJrtxX.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/lRr4RNlKlh.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/EuiuSvcQbl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/euOofxEmB5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/mBLMjmRcWL.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/39clhImIFe.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/4ZIwYn7s6Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/hPvnTFAT6B.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/DwVcagd0VW.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/JBKee3yGfm.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/Am9iX2S0K4.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/GWCJKJPjpY.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/2D5hg2Ngke.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/J1pBE6lLUi.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9344/large/jf6NYH3zik.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: