حجاب خانم موگرینی و وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران

دیدار وزرای خارجه ونزوئلا و ایران

 

 
 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128183213754_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128183211523_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128183210915_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128183215564_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/1395012818321927_PhotoL.jpg

.

.

.

 

دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مسئولان ایران
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128160931575_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128160934773_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128160925381_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/1395012816093652_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128173331508_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128173329136_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128173325455_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/28/13950128173330915_PhotoL.jpg

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: