آب‌های شهر ونیز هم خشک شد +تصاویر

شهر ونی به گِل نشست

مجله مراحم؛ برای دومین سال متوالی، جزر و مد کم در ونیز باعث چنین سطح آب بی سابقه ای شده و شهر تقریبا کاملا بدون آب شده است. برنامه گردشگرانی که به شهرآمدند و انتظار داشتند در کانال های سبزآبی مشهور شهر قایق سواری کنند، با شکست روبرو شد، از آنجا که بدون آب، بسیاری از وسایل حمل و نقل در شهر در بستر گل آلود کانال ها رها شدند. سطح فوق العاده پایین آب به دلیل جزر و مد غیرطبیعی امسال و کاهش شدید بارندگی در سراسر شمال شرقی ایتالیا ایجاد شده است. اگرچه جزر و مد کم در این زمان از سال معمول است، امسال سطح آب حدود ۷۰ سانتیمتر از میانگین پایین تر آمده است. پدیده شگفت انگیز این است که ونیز به آرامی در حال غرق شدن است و امروزه سیل در این شهر رایج تر از جزرو مد است.
 

 ونیز هم بی آب شد

سطح کم آب، آلودگی های این شهر را آشکار کرده است. سال ها نگهداری ضعیف از آبراه های شهر در تجمع زیاد گل و لای اطراف کانال ها کاملا مشهود است و به شدت عمق کانال ها را کاهش داده است. سطح آب پایین تر از مقدار طبیعی هم چنین فروریختن آجرکاری پایه ساختمان های تاریخی را نیز مشخص کرده است. مقامات ونیز هیچ وقت توجه زیادی به تعمیر و نگهداری کانال ها نشان نداده اند. لایروبی کانال ها اولین بار در اواخر سال های ۱۹۹۰ پس از تقریبا نیم قرن غفلت، آغاز شد. همچنین این شهر فاقد سیستم فاضلاب مدرن است. از لحاظ تاریخی، همه زباله های تولیدی توسط انسان ها در کانال ها رها می شدند هرچند ساختمان های بزرگتر باید قبل از ریختن چیزهای کثیف به کانال آن ها را تصفیه می کردند. از سال ۱۹۷۰ صنایع این منطقه به طور بی ملاحظه سفره های آب زیرزمینی را تخلیه کرده و سطح آب شهر را ۹ اینج کاهش داده اند. غرق شدن در چند دهه اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته اما هنوز هم سالانه ۱-۲ میلیمتر در سال زیر آب می رود. در این شرایط خشک شدن کانال های شهر عجیب تر نیز به نظر می رسد.
 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز

خشکسالی در ونیز

 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز

 خشک شدن آب های ونیز

 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
 
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز
ونیز هم بی آب شد,خشک شدن آب های ونیز,شهر ونیز,خشکسالی در ونیز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: