خارج شدن مارهای سمی بر اثر سیل بوشهر (عکس)

خارج شدن مارهای سمی بر اثر سیل بوشهر (عکس)

سیل کم‌سابقه در بوشهر مارهای سمی را از لانه‌هایشان در بندر دیر بیرون کشید!

 

خارج شدن مارهای سمی از لانه در بندر دیر
خارج شدن مارهای سمی از لانه در بندر دیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: