نقاشی های خیلی قشنگ روی پوست تخم مرغ (تصاویر)

مجله مراحم: هنرمندی از ترکیه به نام Süreyya Noyan بر روی شکننده ترین بوم نقاشی دنیا ،آثار نقاشان بزرگ را بازسازی کرده است. بوم نقاشی این هنرمند پوسته درونی تخم مرغ است و او با مهارتی شگفت انگیز با قلمو ها و وسایل نقاشی ریز ،آثاری میناتوری را در درون آنها خلق کرده است.

 

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

بازسازی آثار هنری معروف درون پوسته تخم مرغ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: