نقاشی های خیلی قشنگ روی برگ ها

مجله مراحم: فصل پاییز پر از برگ های زرد و قرمزی است که بر روی زمین افتاده اند. شاید بیشتر ما توجه خاصی به این برگ ها نداشته باشیم اما هنرمند لهستانی Joanna Wirażka آنها را به عنوان یک بوم نقاشی دیده و استفاده کرده است. او نقاشی های بسیار زیبای خود را بر روی این برگ های پاییزی کشیده است که باعث جذابیت دوچندان آثارش شده است.

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

استفاده از برگ های پاییزی به جای بوم نقاشی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: