تصاویر خیلی قشنگ با نور شیشه خورده های رنگی! (تصاویر)

مجله مراحم: کریس وود مجسمه های مسحور کننده زیبایی از شیشه های رنگی می سازد. او با قرار دادن قطعات شیشه بادقت و درجای مناسب، مجسمه های شیشه ای خلق می کند که به شکل فوق العاده ای  نورهای رنگی ایجاد می کنند. زاویه مجسمه ها در ترکیب با مقدار نوری که محیط به آنها می تاباند به مجسمه ها حالتی پویا شبیه به قطاری از رنگ می دهد.

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

مجسمه هایی از جنس نور و شیشه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: