سربازان جنگ روی دیوار چین (تصاویر)

مجله مراحم: سربازان فیلم جنگ ستارگان به مناسبت اکران قسمت جدید این فیلم سینمایی بر روی دیوار بزرگ چین رژه رفتند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882152.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882157.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882154.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882153.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882156.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882158.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882159.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882155.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882161.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882162.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882163.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: