فیلم رودخانه شن و ماسه در بیابان‌های عراق

فیلم رودی شگفت انگیز از شن در عراق و فیلم رودخانه شن و ماسه در بیابان‌های عراق را ببینید.

فیلم رودخانه شن و ماسه در بیابان‌های عراق

 کلیپی که مشاهده می کنید صحنه عجیبی از جاری شدن شن و ماسه را در عراق نشان می دهد که به طرز وحشتناکی انبوهی از شن و ماسه مثل رودخانه روان شده است.

در پی بارش تگرگ شدید و رگباری در عراق و بعد از قطع شدن بارش
تگرگ،رودخانه ای از ماسه و شن در بیابان های عراق به راه افتاده است
که باعث تعجب و شگفتی همه مردم شده است.

این فیلم توسط کسانی که این صحنه ترسناک را مشاهده و از نزدیک دیدند گرفته شده است.

این فیلم مصداق ایه قران است که ما کوه ها مثل شن روان جاری می کنیم .

گوشه ای قدرت خداوند را این فیلم مشاهده می کنید.

فیلم رودی شگفت انگیز از شن در عراق

فیلم رودخانه شن و ماسه در بیابان‌های عراق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: