کلیپ: حمله به خانم خبرنگار در پخش زنده

مجله مراحم: در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که هنگام پخش زنده گزارش ، خانم خبرنگار، زن دیگری به او نزدیک شد و ابتدا آستین او را کشید و گفت که معذرت می خواهم ووقتی با بی توجهی گزارشگر روبرو شد، با کشیدن موهایش، مشت محکمی به صورت او کوبید. علت این موضوع که منجر به آسیب دیدگی” اریس دلگادو” گزارشگر تلویزیون شد، هنوز مشخص نشده است.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: