فیلم قطع کردن انگشتان دست به خاطر شرطبندی (دلخراش)

فیلم قطع کردن انگشتان دست به خاطر شرطبندی توسط چند جوان آفریقایی را مشاهده میکنید.

فیلم قطع کردن انگشتان دست

در یکی از شهر های کشور مالی چند جوان حین یک بازی محلی اقدام به شرطبندی میکنند و در این شرط قید میشود که اگر کسی ببازد باید انگشتانش را در محله قطع کنند!

دانلود فیلم قطع کردن انگشت

اتفاقی هولناک که در این ویدئو منتشر شده است و جوانی که شرط را میبازد دست خود را در اختیار دوستانش قرار میدهد و انها نیز با تبر انگشتانش را با سه ضربه و در سه مرحله قطع میکنند.

فیلم قطع کردن انگشتان دست به خاطر شرطبندیفیلم قطع کردن انگشتان دست,فیلم قطع کردن دست

بریدن انگشتان دست

شرطبندی در کشورهای آفریقایی یکی از معضلات جدی و مهم بوده که از قدیم الایام تا کنون ادامه داشته است از شرطبندی بر سر پول گرفته تا حتی بر سر همسر و فرزند از جمله اقدامات غیرانسانی در کشور مالی میباشد شاید عمده ترین دلیل این پدیده نبود شغل و رشد فقر بوده که باعث شده از زمان های قدیم این سنت در بین مردم به صورت کامل جا بیافتد.

البته شرطبندی در بسیاری از کشورهای آفریقای ممنوع میباشد و با افرادی که بر سر اعضای بدن و یا اعضای خانواده شرطبندی میکنند با ۵ تا ۱۰ سال زندانی محکوم خواهند شد و در کشور مالی این قانون به جدیت اجرا نمیشود و چنین اتفاقاتی همه روزه در این کشور دیده میشود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: