کلیپ رقص پلیس اتریش با آهنگ معین

رقص پلیس اتریش با آهنگ معین

رقص پلیس اتریش با آهنگ معین را مشاهده میکنید در دورهمی تعدادی از ایرانیان در یکی از خیابان های اتریش که در حال جشن و شادی به مناسبت قرا رسیدن عید نوروز بودند باعث شد که جمعی از شهروندان اتریشی هم به آنها بپیوندند و در جشن و شادی آنها مشارکت کنند.

یکی از پلیس های اتریش برای متفرق کردن تجمع آنها اقدام کرد که در نهایت به درخواست مردم آن پلیس شروع به رقصیدن کرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: