کلیپ: خوردن ادرار شتر توسط عربستانی ها

مجله مراحم: برخی از مردم عربستان، با استناد به فتوای عجیب شماری از مفتیان وهابی، ادرار شتر را دارویی شفابخش می دانند و برای درمان بسیاری از بیماری های خود آن را می نوشند.

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: