نصف شدن یک جوان با شمشیر در نزاع خیابانی (۱۸+)

نصف شدن یک جوان با شمشیر در نزاع خیابانی در یکی از شهرهای مکزیک حادثه دلخراشی را رقم زد یک پسر جوان در درگیری خیابانی با چند اراذل و اوباش از وسط نصف شد.

نصف شدن یک جوان با شمشیر

در یک نزاع خیابانی چند تن از اراذل و اوباش مکزیکی این جوان را با شمشیر از وسط جدا کردند که برای دقایقی زنده مانده بود و با مردم حرف میزد ولی بعد از ۲ دقیقه جان داد.

درگیری وحشتناک خیابانی

نصف شدن یک جوان با شمشیر
همچنین ببینید: کور شدن چشم یک جوان در نزاع خیابانی در چالوس +فیلم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: