کلیپ جالب مسابقه بوکس بین کانگورو و انسان

مسابقه بوکس بین کانگورو و انسان یکی از مسابقات جالب توجه است در این مسابقه کانگورو وارد رینگ بوکس شده و با یک بوکسور مسابقه میدهد

ضربات سهمگین این کانگورو ، بوکسور را به شدت عقب میکشاند چرا که در صورت برخورد بوکس این کانگورو میتواند او را نقش بر زمین کند.

در ادامه مجله مراحم مسابقه بوکس کانگورو با انسان را مشاهده کنید.

مسابقه بوکس بین کانگورو و انسان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: